ثبت نام مسابقات رباتیک گالری عکس درخواست همکاری اطلاعیه ها Skip Navigation Links Skip Navigation Links صفحه اصلی
ساعت برگزاریروزهای برگزاریمدرس دورهنام دوره آموزشی
17:30 الی 18:30دوشنبه و پنج شنبهاستاد ملک پورHip Starter/B
9 الی 10:30روزهای زوجاستاد سیف بابلانیICDL2
16:30 الی18روزهای زوجاستاد پیکریحسابداری عمومی تکمیلی
9 الی 10:30روزهای فرداستاد سف بابلانیICDL2
18 الی 19:30روزهای فرداستاد عابدیICDL1
16:30 الی 18روزهای فرداستاد عابدیICDL2
19:30-21چهارشنبه-پنجشنبهاستاد شکریرایانه کار حسابداری مالی ( نرم افزار هلو )
14-16هر روزایمانیAUTOCAD بین الملل
12-2هر روزاحمدیICDL بین الملل
16-18فردحسینیصنعت ساختمان بنایی
20-22هر روزحسینی3DMAX پیشرفته
14-16شنبه-چهارشنبه-پنج شنبهحسینیAUTO CAD در ساختمان
18-20فردعبادیدروه ICDL درجه 2
18-20زوجعبادیدروه ICDL درجه 1
18-20شنبه-یکشنبه-دوشنبهعابدیطراحی سایت با asp.net
16-18فردمحمدیشبکه
     
     
برنامه هفتگی
دوره های در حال برگزاری
تقویم آموزشی
استانداردهای آموزشی
     Design By NVT