ثبت نام مسابقات رباتیک گالری عکس درخواست همکاری اطلاعیه ها Skip Navigation Links Skip Navigation Links صفحه اصلی
مدارک آماده تحویل مجتمع در لیت زیر ارائه شده است در صورتی که مشخصات شما در این لیست وجود دارد می توانید جهت دریافت کارت به مجتمع مراجعه فرمایید
نامنام خانوادگیکد ملینام پدرشماره شناسنامهرشته تاریخ تحویل
مهدیهحضرتی1450186701علی1450186701رایانه کار ICDL درجه 11369/1/21
رامینعابدی1467697537جمشید87ikmjlk1365/6/30
     ICDL2 
     ICDL1 
رامینعابدی1467697537جمشید87icdl 21390/2/30
مهدیحمیدی1455555555حمید123کامپیوتر90/2/3
رامینعابدی اصل1467697530جمشید87کامپیوتر90/2/1
حامددیاری1467654773محمد765زبان TOFEL1390/2/30
حسین احمدی1345678764حامد988امنیت شبکه1390/4/2
مهدیایمیانی1467697530جمشید98icdl11391/2/31

برنامه هفتگی
دوره های در حال برگزاری
تقویم آموزشی
استانداردهای آموزشی
     Design By NVT